Ứng dụng giải pháp Ketnoi24 trong doanh nghiệp, nền tảng cho chuyển đổi số

Bắt đầu tải xuống ngay

Môi trường: các phiên bản có sẵn cho Windows và Linux

Để triển khai phiên bản tự lưu trữ trên máy chủ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trong những máy chủ ảo miễn phí được chúng tôi tạo sẳn sẽ hoạt động tối ưu hơn

Máy ảo tạo sẵn giành cho Window và Linux

VMware Edition (cho Windows và Linux), Ketnoi24 Environment (RPM) chỉ giành cho Linux

Bao gồm các thành phần:

CentOS 7.7 x86_64 operating system, automatically updated
Apache2
PHP 7.2
MySQL5 with InnoDB support
Easily configurable mail client (msmtp)
Loaders for ionCube Secured Files
Img for VMware® Workstation 15
KetNoi24VMW.zip, 1.30 GB, unzip và chạy
(mở file readme.txt cùng thư mục đọc hướng dẫn cài đặt)
Download
Ketnoi24 Environment (RPM)
ketnoi24-source.zip, 22.1 MB
(mở file readme_rpm.txt cùng thư mục đọc hướng dẫn cài đặt)
Ketnoi24 phiên bản tự cài đặt lên server
  1. Cài đặt CentOS 7.x 64bits
  2. Cài đặt môi trường Ketnoi24 (Apache, PHP, MySQL, msmtp, Loaders for ionCube Secured Files ...)
  3. Cấu hình thư mục chạy web
  4. Download source và giải nén vào thư mục chạy web trên server
  5. Đọc hướng dẫn file readme_rpm.txt trong thu muc source
  6. Vào trình duyệt, truy cập server tiến hành cài đặt
  7. Cài demo 30 ngày hoặc kích hoạt bản quyền khi cài
Trình tự cài đặt:
# wget http://ketnoi24.com/download/yum/ketnoi24-source.zip
# unzip ketnoi24-source.zip
# chown apache:apache [source_folder]
Mở trình duyệt web nhập IP hoặc Domain
http[s]://[IP hoặc Domain] tiến hành cài đặt

Chi phí

ID Tên gói sản phẩm Số người dùng Gía sản phẩm ($) Buy
1 KetNoi24 Enterprise 25 25 $100
2 KetNoi24 Enterprise 50 50 $170
3 KetNoi24 Enterprise 100 100 $250
4 KetNoi24 Enterprise 250 250 $500

Tính năng

Nhận quyền truy cập vào hàng chục công cụ miễn phí để quản lý lịch,
nhóm làm việc, hỗ trợ người dùng, truyền thông nội bộ và ...


Trò chuyện cá nhân, nhóm

Người hoặc nhóm trò chuyện thời gian thực, kiểm tra trạng thái trực tuyến, ngoại tuyến

Lịch làm việc

Tạo không giới hạn lịch cá nhân, công ty, lịch nhóm, dễ dàng theo dõi trên 1 màn hình

Đặt phòng họp

Đặt phòng họp trực tuyến, hỗ trợ nhiều phòng, dễ dàng xem trên 1 màn hình làm việc

Mạng xã hôi nội bộ

Mạng nội bộ và mạng xã hội riêng trong doanh nghiệp trao đổi, làm việc, cập nhật thông tin nhanh chóng đến tất cả nhân viện

Nhóm làm việc

Tạo không giới hạn nhóm làm việc, mời người dùng bên trong và bên ngoài cho từng nhóm cụ thể

Hệ thống quản lý nội dung

Hỗ trợ hệ thống quản lý nội dung, đăng tải tất cả các tin tức cho phép của công ty đến mọi người

Thư viện hình ảnh

Thư viện ảnh cho phép tạo không giới hạn và tải lên video, hình ảnh cho từng thư viện riêng biệt

Hệ thống hỗ trợ người dùng

Hệ thống tạo nhiệm vụ trong công ty (nhân viên cần phòng IT hỗ trợ) quản lý các yêu cầu trên hệ thống không cần giấy tờ

Biểu mẫu

Tạo không giới hạn các biểu mẫu

Quản lý tài liệu

Ổ đĩa cá nhân, ổ đĩa công ty, ổ đĩa nhóm làm việc

Cấu trúc công ty

Xây dựng cấu trúc lớp cho công ty theo sơ đồ cây

Khảo sát, Thăm dò ý kiến

Tạo không giới hạn khảo sát và Thăm dò ý kiến, có tich hợp trong từng nội dung đăng

AD/Ldap tích hợp

Tích hợp quản lý tài khoản người dùng từ AD/Ldap (1 chiều) tài khoản người dùng sẽ quản lý trên Active Directory

Người dùng: nội bộ - bên ngoài

Người dùng nôi bộ nhân viên công ty và người dùng bên ngoài đối tác công ty, thuận tiện cho làm việc nhóm, trao đổi công việc

Phân công việc

Hệ thống quản lý phân chia công việc cho nhân viên trong công ty, theo dõi tiến độ

E-mail marketing

Phần mềm tiếp thị email mạnh mẽ với các mẫu email chuyên nghiệp, công cụ thiết kế dễ dàng

Quản lý tuyển dụng

Cung cấp công cụ tuyển dụng và quản lý hồ sơ

Công cụ quản lý bán hàng

bán hàng online, quản lý sản phẩm, đơn hàng

Liên hệ